Oferujemy wykonawstwo:

Inne części zamienne, np. do pieca Maerz’a: Zakład zapewnia:

! wysokokwalifikowaną kadrę fachowców w prowadzeniu tego typu robót

! zabezpieczenia własnego sprzętu koniecznego do realizacji remontów

! niezbędne uprawnienia do prowadzenia wszelkich robót na zakładach przemysłowych w tym uprawnienia do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych jak niebezpieczne